Samenwerkingen

929655ff-fee7-4a20-bbd1-2014baf2c19a

Een persoonlijke aanpak in technisch onderhoud bij Stichting Elker

Stichting Elker is een grote jeugdzorginstelling uit Noord-Nederland. Reparaad nam de volledige technische dienst over van Stichting Elker. Een overgang die we samen met veel aandacht en zorg hebben uitgevoerd.

Zorg_zonnehuisgroepnoord

Snel schakelen in kort tijdsbestek met Zonnehuisgroep Noord

Aan Reparaad de taak om een woning zo snel mogelijk gereed te maken voor een nieuwe zorgbehoevende. Dankzij snel schakelen en vakmanschap lukt dit binnen vijf dagen.