Voor wie


Wij verzorgen het beheer en onderhoud van het vastgoed en de huisvesting van onze opdrachtgever en diens klanten/gasten. De organisaties waar wij onze dienstverlening aanbieden kenmerken zich door:

  • een groot aantal klanten/gasten;
  • een groot volume van onderhoud-/reparatie verzoeken op basis van ad hoc meldingen;
  • een beleid gericht op een kwalitatieve uitvoering van incident gedreven onderhoud, met als doel het handhaven van het vastgestelde kwaliteitsniveau en beheersing van de kosten;
  • de wens om zowel op totaal- als op klant-/gastniveau de dienstverlening te kunnen monitoren.

 

Op basis van het beleid van onze opdrachtgever zorgen wij voor regie en uitvoering van het onderhoud in overeenstemming met dit beleid. We streven daarbij naar volle tevredenheid van de eindgebruiker van onze opdrachtgever. Ons Servicecenter is 24/7 bereikbaar en ook de vakmannen  op locatie weten dat een vlotte en vriendelijk afhandeling nodig is om een fijne gebruikerservaring te realiseren.

 


Woningcorporaties en VVE-beheerders


woningcorporatiesOnderhoud door Reparaad levert gemak op voor woningcorporaties én haar huurders. Wij verzorgen in overeenstemming met het beleid van de woningcorporatie en de SLA die wij overeenkomen, de regie, toezicht en uitvoering van het onderhoud van vastgoed/huisvesting. Onze doelstelling is het realiseren van een optimale klanttevredenheid passend binnen een efficiënte exploitatie en de waardeontwikkeling van het vastgoed.

Doordat wij de gehele keten van aanmelding reparatieverzoeken (één telefoonnummer/portaal) tot facturatie (één factuur) verzorgen, kan de woningcorporatie zich focussen op de kernactiviteiten van de eigen organisatie. Ons Servicecenter voert de digitale regie over onze activiteiten en dienstverlening.


Gemeente en overheden


semioverhedenIs onderhoud van vastgoed een onderdeel van jouw verantwoordelijkheid en budget, dan ontzorgen wij. Niet alleen in de regie en uitvoering, maar zeker ook in de beleidsvorming.

Wij stellen samen met jou een beheervisie op voor jouw gebouwen. De gebouwen toetsen wij vervolgens aan deze beheervisie. Aan de hand van het resultaat van deze toetsing, de inventarisatie en de eventuele conditiemeting, stellen wij een meerjaren onderhoudsplanning voor jouw vastgoed op. In deze planning kunnen ook inspecties door ons worden opgenomen.

 

Onze werkwijze heeft als gevolg dat klachtenonderhoud beperkt blijft, waardoor je de onderhoudskosten van jouw vastgoed beheerst én beperkt.
Op basis van de meerjaren onderhoudsplanning en de inspecties, wordt periodiek bepaald welk onderhoud gepland en uitgevoerd dient te worden door Reparaad en/of andere partners. Dit verwerken we eventueel in een jaarplanning en stemmen wij af op jouw budget. De uitvoering van het onderhoud kun je volledig aan ons uitbesteden, maar wij kunnen dit ook samen of in combinatie met jouw eigen onderhoudsmedewerkers voor je verzorgen.


Zorgorganisaties


Als zorgorganisatie wil je optimale zorg kunnen verlenen aan jouw cliënten. Dit vraagt tijd, aandacht en geld. Wij nemen daarom graag alle zorgen op het gebied van onderhoud aan huisvesting/wooneenheden uit handen. Wij meten de gebouwconditie, vragen naar prioriteiten en de zorgorganisatie bepaalt op basis van de SLA die wij samen opstellen de overeenkomen, zelf onze inzet en dus ook de kosten. Kortom, als zorgorganisatie bepaal je nog steeds het beleid en wij zorgen voor de regie, het toezicht en de uitvoering van het onderhoud.
Het onderhouden van het contact en bijbehorende controles met locaties en bewoners is vanuit onze expertise in vertrouwde handen.


Verzekeraars en verzekeringsexperts


Voor het herstel van brand-, storm-, inbraak- of waterschade worden wij 24/7 ingeschakeld door verzekeraars, assurantietussenpersonen, schade-experts, vastgoedpartijen en woningcorporaties. We treffen na melding direct de eerste noodmaatregelen en voeren daarna de herstelwerkzaamheden efficiënt uit. Dit in overleg met opdrachtgever en bewoner en in overeenstemming met de planning en het budget.

Reparaad neemt de regie/coördinatie en uitvoering voor het externe schadeherstel volledig uit handen. De vaste eenheidsprijzen waarmee wij werken in combinatie met ons online portaal biedt jou maximaal inzicht en zekerheid met betrekking tot de beheersing van de kosten en afhandeling van het schadeherstel. De volledige digitalisering van onze werkprocessen maakt het mogelijk op klantniveau real time onze werkzaamheden en kosten aan je te verantwoorden.


Vastgoedbeheerders


Goed onderhoud verhoogt het rendement op vastgoed én voorkomt hogere kosten in een later stadium. Vanzelfsprekend nemen wij het volledige proces uit handen, terwijl de vastgoedbeheerder doorlopend inzicht in status en kosten houdt. Vastgoedonderhoud van Reparaad is snel en efficiënt, dankzij ons geautomatiseerde proces. Het melden, plannen en gereed melden van reparaties en storingen vindt centraal plaats in ons systeem. Onze vakmannen werken daardoor effectief en efficiënt.

Onze opdrachtgevers profiteren van de juiste vakman op het juiste moment, hebben één aanspreekpunt en ontvangen één factuur. Met het incidenteel gedreven onderhoud van Reparaad is vastgoed niet alleen waardevol, maar ook waardevast.

 


Hospitality


Met een hotel of restaurant, waar je dagelijks veel gasten ontvangt, wil je een representatieve en veilige omgeving. Netjes, mooi én goed onderhouden. Ook dat zorgt voor de beleving, die je als gastvrije organisatie zo hoog in het vaandel hebt staan.

Besteed je je reparaties en onderhoud uit aan ons, dan kun jij je focussen op jouw bezoekers en een excellente dienstverlening leveren. De vakmannen van Reparaad zijn snel ter plekke, werken efficiënt en hebben allemaal een gastvrije pet op. Wij begrijpen dat gasten geen enkele hinder mogen ondervinden van wat voor ongemakken dan ook. Met de verschillende disciplines aan vakmanschap, die Reparaad in huis heeft, heb je voortaan maar één aanspreekpunt en één factuur, ongeacht de aard van de storing of reparatie. Wel zo prettig!

Reparaad Enschede

Twekkeler Es 49, Enschede

Tel. 085 - 0092600

E-mail: info@reparaad.nl

Plan route

Reparaad BV

Vierde Broekdijk 39a

7122 JD Aalten

Plan route

Postadres

Reparaad BV

Twekkeler Es 49

7547 ST Enschede