Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


 

Ons bedrijf

Reparaad is door de stichting Duurzaam Repareren gecertificeerd voor ‘Duurzaam Herstel’. De eisen hiervoor zijn gebaseerd op de duurzaamheidsaspecten die de VN aan de definitie duurzaamheid heeft gekoppeld, namelijk:

  • Zuinig en bewust aanspraak maken op grondstoffen;
  • beperken van het energieverbruik;
  • duurzame inzetbaarheid van het personeel;
  • voorkomen van verspilling in het proces (efficiency);
  • hergebruik;
  • beperken van afvalstromen;
  • recycling.

Dit zijn niet alleen de aspecten van duurzaamheid, het zijn ook de componenten die de kostprijs van onze dienstverlening bepalen. Duurzaamheid zorgt ervoor dat wij een goede service kunnen verlenen tegen marktconforme prijzen; nu én in de toekomst. Gewoon de zaken goed op orde hebben.

 

Ons motto is: ‘Wij repareren liever dan vervangen!’

Als maatschappelijk innovatief bedrijf kennen wij de wensen en verwachtingen van onze stakeholders (belanghebbenden). Stakeholders van Reparaad zijn onze klanten (woningcorporaties, gemeenten, zorgorganisaties, private ondernemingen etc.), maar ook onderaannemers, leveranciers, aandeelhouders, moederbedrijven en uiteraard de werknemers.

De stakeholders hebben één ding gemeen: zij hebben invloed op de bedrijfsvoering van Reparaad. Denk hierbij aan innovatieve ideeën van onze werknemers waarmee veel tijdwinst geboekt kan worden of wensen van een opdrachtgever met hoge duurzaamheidsambities.
Wij zijn we al jaren actief bezig met veiligheid en gezondheid op de werkplek (o.a. VCA-gecertificeerd), kopen zoveel mogelijk duurzaam geproduceerd hout in (bij voorkeur FSC of PEFC gecertificeerd) en beschikken wij
over het keurmerk ‘Duurzaam Repareren’.

Wij zijn op verschillende terreinen actief met ‘Social return’. Zo zijn wij al jaren een erkend leerbedrijf (Ecabo, Fundeon en Kenteq), koppelen wij jongeren (BOL en BBL opleiding) aan een ervaren vakman en hebben wij diverse proefplaatsingen van ouderen, werklozen, 55+-regeling en van het UWV.

Het minimaliseren en het scheiden van de verschillende afvalstromen (met name verpakkingsmateriaal) en het toepassen van CO2-reducerende maatregelen zit sinds de oprichting in onze genen. Al het vrijkomend afval wordt afgevoerd en verwerkt door gecertificeerde verwerkers.

 

Aandacht voor mens en maatschappij

Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Doordat zij hun talenten en capaciteiten inzetten, behalen wij de kwaliteit behalen die wij voor ogen hebben. Wij vinden het belangrijk dat zij goed in hun vel zitten en zich optimaal blijven ontwikkelen. Daarom investeert Reparaad in haar medewerkers. Wij werken met opleidingsplannen om hen nog beter te maken in hun werk of ze door te laten groeien naar een andere functie. Ons doel is ervoor te zorgen dat iedereen op ‘de juiste plek zit’.

Opleiden en ontwikkelen loopt als een rode draad door ons bedrijf. Reparaad is via de SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijven) zelfstandig erkend voor het uitvoeren van installatietechnische werkzaamheden en wij zijn lid van de Uneto-VNI.  We hebben een aantal gecertificeerde leermeesters in dienst, die allemaal één of meerdere leerlingen begeleiden. Onze leermeesters dragen hun vakmanschap over op deze jonge mensen. Bij verschillende kenniscentra staan we geregistreerd als erkend leerbedrijf: Fundeon, Ecabo en Kenteq.

 

 

Het personeelsbeleid van Reparaad kenmerkt zich door een hoge mate van uitdaging, ontwikkeling en verantwoordelijkheden. Voor Reparaad is het van belang dat werknemers voor meerdere disciplines ingezet kunnen worden. Zo zijn diverse bouwkundige medewerkers geschoold in het verrichten van eenvoudige technische handelingen en zijn diverse medewerkers zowel ‘buiten’ als op kantoor werkzaam.
Als erkend leerbedrijf heeft Reparaad veel ervaring met het opleiden van mensen en zet actief jongeren in, in het kader van social return. Het afgelopen jaar werden jongeren in opleiding (BOL en BBL) gekoppeld aan een vakman c.q. leermeester. Daarnaast zijn er diverse proefplaatsingen geweest van ouderen, werklozen, jongeren, 55+ regeling en van het UWV. In samenwerking met het UWV zijn de mogelijkheden hiervoor goed in kaart gebracht.
Het voorkomen van ongevallen en ziekte is voor Reparaad erg belangrijk. Alle werkzaamheden van onze kernactiviteiten worden beoordeeld op veiligheids- en gezondheidsaspecten. Omdat deze aspecten erg belangrijk voor ons zijn, wordt er continu aandacht besteed aan verbeteringen door alle betrokkenen.

 

Verantwoord omgaan met het milieu

In de huidige samenleving zijn duurzaamheid en duurzaam bouwen en onderhouden niet meer weg te denken. Onze organisatie is al jaren actief betrokken bij toepassingen op het gebied van duurzaam bouwen en onderhouden. Ons motto is niet voor niets ‘Wij repareren liever dan vervangen’.

Naast het realiseren van duurzame werken, willen wij ook onze eigen organisatie verduurzamen. Dit maken we concreet en aantoonbaar door het opstellen van een CO2-footprint. Door de CO2-emissies van Reparaad inzichtelijk te maken kan er concreet en aantoonbaar een reductiebeleid worden opgesteld om de CO2-emissies te reduceren.

 

De komende jaren willen wij ons als bedrijf nog meer gaan richten op het behoud van natuurlijke hulpbronnen en herbruikbaarheid van materialen en waarde creatie nastreven in iedere schakel van het systeem. Deze zogenaamde ‘circulaire economie’ gaat uit van gesloten kringlopen, zodat grondstoffen in de keten behouden blijven en er geen afwenteling op mens en milieu ontstaat. Ons bedrijfsproces is hier al grotendeels op gebaseerd, immers ‘wij repareren liever dan vervangen’, maar dit zullen wij in samenwerking met leveranciers, onderaannemers en onze opdrachtgevers nog verder moeten ontwikkelen. Als eerste zullen wij aan de voorkant van de keten onze productieprocessen duurzamer gaan inrichten en samen met onze leveranciers zoeken naar oplossingen om producten duurzamer te ontwerpen. Vervolgens zullen wij aan de achterkant van de keten nog meer en beter moeten recyclen; doelmatig, tegen acceptabele kosten en zonder negatieve milieueffecten. In onderstaande figuur wordt de overgang van een keteneconomie met recycling naar een circulaire economie weergegeven.
Bij verduurzaming van onze bedrijfsprocessen hoort ook een vergroening van ons wagenpark. Wij maken intensief gebruik van onze voertuigen, die daardoor een aanzienlijke impact hebben op het milieu door het verbruik van brandstof, maar ook door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen.  Het afgelopen jaar hebben wij dit weten te beperken door te investeren in minder milieubelastende bedrijfswagens (euro norm 5/elektrisch aangedreven). Naast het werken aan de vergroening van ons wagenpark stimuleren wij onze medewerkers ook om vaker actief te reizen, bijvoorbeeld op de fiets.
Om zowel voor onze medewerkers als voor het milieu zo min mogelijk belasting te veroorzaken, werven wij zoveel mogelijk medewerkers uit de lokale gemeenschap. We dringen daardoor niet alleen de reistijd terug, maar bieden ook werkgelegenheid voor mensen die in onze lokale omgeving wonen.

Reparaad Enschede

Twekkeler Es 49, Enschede

Tel. 085 - 0092600

E-mail: info@reparaad.nl

Plan route

Reparaad BV

Vierde Broekdijk 39a

7122 JD Aalten

Plan route

Postadres

Reparaad BV

Twekkeler Es 49

7547 ST Enschede