‘Voor wie’


Wij verzorgen als Reparaad het beheer en onderhoud van uw vastgoed/huisvesting van u en uw klanten/gasten. De organisaties waar wij onze dienstverlening aanbieden kenmerken zich door;

  • een groot aantal klanten/gasten,
  • een groot volume van onderhoud-/reparatie verzoeken op basis van ad hoc meldingen,
  • een beleid gericht op een juiste balans tussen de uitvoering van preventief en correctief onderhoud,
    met als doel het handhaven van het vastgestelde kwaliteitsniveau en beheersing van de kosten,
  • de wens om zowel op totaal- als op klant/gast niveau de dienstverlening te kunnen monitoren.

 

Op basis van het beleid van u als opdrachtgever zorgen wij voor regie en uitvoering van het onderhoud in overeenstemming met dit beleid en tot volle tevredenheid van uw klanten/gasten. Ons Service center vormt voor u als voor uw klanten en gasten, het kloppend hart van dit samenwerkingsmodel.


Woningcorporaties, Vastgoed en VVE-beheerders


woningcorporatiesHet beheer en onderhoud door Reparaad levert gemak op voor u én uw huurders. Wij verzorgen in overeenstemming met uw beleid en de SLA die wij overeenkomen, de regie, toezicht en uitvoering van het onderhoud van uw vastgoed/huisvesting. Onze doelstelling is het realiseren van een optimale klanttevredenheid passend binnen een efficiënte exploitatie en de waarde ontwikkeling van het vastgoed.

Doordat wij de gehele keten van aanmelding reparatieverzoeken (één telefoonnummer/portaal) tot facturatie (één factuur) voor u verzorgen kunt u zich focussen op uw kernactiviteiten. Ons Service center voert voor u en uw bewoners/huurders de digitale regie over onze activiteiten en dienstverlening.


(Semi-) overheden en private ondernemingen


semioverhedenDaar waar beheer en onderhoud van uw vastgoed of gebouwbeheer een onderdeel is van uw verantwoordelijkheid en budget, kunnen wij u ontzorgen. Niet alleen in de regie en uitvoering maar zeker ook in de beleidsvorming.

Wij stellen samen met u een beheervisie op voor uw gebouwen. De gebouwen worden vervolgens door ons getoetst aan deze beheervisie. Aan de hand van deze toetsing, de inventarisatie en de eventuele conditiemeting kunnen wij een meerjarenonderhoudsplanning voor uw vastgoed opstellen. In deze planning kunnen ook inspecties door ons worden opgenomen.

 

Zodoende wordt klachtenonderhoud zo veel mogelijk beperkt en dit zorgt ervoor dat u ook de onderhoudskosten van uw vastgoed kunt beheersen en beperken.
Op basis van de meerjarenonderhoudsplanning en de inspecties, wordt periodiek bepaald welk onderhoud gepland en uitgevoerd dient te worden door Reparaad en/of andere partners. Dit wordt eventueel verwerkt in
een jaarplanning en afgestemd met uw budget. De uitvoering van het onderhoud kunt u volledig aan ons uitbesteden maar wij kunnen dit ook samen of in combinatie met uw onderhoudsmedewerkers voor u verzorgen.


Zorgorganisaties


zorgorganisatieAls zorgorganisatie wilt u optimale zorg kunnen verlenen aan uw cliënten, dit kost veel tijd en geld. Wij nemen daarom graag al uw zorgen op het gebied van onderhoud aan uw huisvesting/wooneenheden uit handen. Wij meten uw gebouwconditie, vragen naar uw prioriteiten en u bepaalt op basis van de SLA die wij samen met u afspreken, zelf onze inzet en dus de kosten. Kortom, u bepaalt nog steeds het beleid en wij zorgen voor deregie, toezicht en uitvoering van het onderhoud.
Het onderhouden van het contact en bijbehorende controles met uw klanten/gasten is vanuit onze expertise in vertrouwde handen.


Verzekeraars en verzekeringsexperts


huisVoor het herstel van brand-, storm-, inbraak- of waterschade worden wij 24/7 ingeschakeld door verzekeraars, assurantietussenpersonen, schade experts, vastgoedpartijen en woningcorporaties. We treffen na melding direct de eerste noodmaatregelen en voeren daarna direct de herstelwerkzaamheden efficiënt uit. Dit in overleg met opdrachtgever en bewoner en in overeenstemming met de planning en het budget.

Reparaad neemt de regie/coördinatie en uitvoering voor het externe schadeherstel volledig uit handen. De vaste eenheidsprijzen waarmee wij werken in combinatie met ons online portaal biedt u maximaal inzicht en zekerheid met betrekking tot de beheersing van de kosten en afhandeling van het schadeherstel. De volledige digitalisering van onze werkprocessen maakt het mogelijk op klantniveau real time onze werkzaamheden en kosten aan u te verantwoorden.


Particulieren


particulierenIedereen probeert zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Dit kan een verbouwing van uw huis betekenen, of dat er een aantal kleine aanpassingen gedaan moeten worden om het wonen gemakkelijker te maken. Dit onder de noemer van levensbestendig wonen. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat u, ook al krijgt u te maken met een handicap, zo lang mogelijk kunt genieten van het thuis wonen. Een levensbestendige woning is comfortabel, veilig en toegankelijk veelal ook door gebruik van zorgdomotica. Met zorgdomotica automatiseren wij voorzieningen in uw woning. Bij zorgdomotica kan gedacht worden aan deuren die automatisch open en dicht gaan als u er voor staat of gordijnen die dicht en open schuiven.

 

Onze (bouwkundige) aanpassingen in het kader van duurzaam wonen zijn vooral gericht op het verlengen van de levensduur en het beperken van energiegebruik van uw woning. Dit heeft betrekking op juiste isolatiemaatregelen, keuze en onderhoud van uw CV installatie, meterkastkeuringen etc.. Daarnaast kunnen wij ook voorzieningen voor u treffen die betrekking hebben op het opwekken en hergebruiken van energie. Hierbij kan gedacht worden aan plaatsing van zonneboilers en zonnepanelen. Duurzaam wonen is ook veilig wonen. Wij verzorgen de aanpassingen aan uw woning die dit mogelijk maken of verzorgen een veilige APK tegen inbraak.

Reparaad Enschede

Twekkeler Es 49, Enschede

Tel. 085 - 0092600

E-mail: info@reparaad.nl

Plan route

Reparaad BV

Vierde Broekdijk 39a

7122 JD Aalten

Plan route

Postadres

Reparaad BV

Twekkeler Es 49

7547 ST Enschede